Pozvánka na valnou hromadu

Zobrazit pozvánku

Pozvánka na valné shromáždění TCB Gym z.,s.
která se koná dne 13.4. 2022 od 17:30 v prostorách GYMU (3.ZŠ Slaný)


1) Zahájení
2) Schválení programu VS a zapisovatele
3) Informace o činnosti v roce 2021 a výhled na rok 2022 předseda
4) Informace o hospodaření
5) Zpráva revizní komise
6) Diskuse a schvalování nové verze stanov
7) Volba volební komise
8) Představení kandidátů do předsednictva
9) Volba nového předsednictva -
10) Další


Za TCB Gym, z.s.
Mario Jarkas 29.3.2022

Stáhnout soubor s pozavánkou

Vytvořila digitální agentura